Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII  

Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII

Cập nhật ngày 17/10/2014

Ông NGUYỄN THÀNH PHONG
Năm sinh: 1965
Quê quán: Xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Đại học Xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ĐIện Biên
Nơi ứng cử: Thị xã Mường Lay
Điện thoại:

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII
Đại Biểu HĐND tỉnh Khóa XIII