Hoạt động giám sát  

Tổ công tác số 2 – Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Tuần Giáo

Cập nhật ngày 11/10/2021

HĐND - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, ngày 8/10, sau khi đi kiểm tra thực tế một số công trình dự án trên địa bàn, Tổ công tác số 2, đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Tuần Giáo.


Giai đoạn 2016 – 2020, huyện Tuần Giáo được bố trí gần 370 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 93,3%. UBND huyện đã kịp thời triển khai các chính sách, pháp luật, các quy định của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc thực hiện hoạt động đầu tư công giai đoạn 2016-2020; ban hành các quyết định, kiện toàn các Ban chỉ đạo để tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đúng thẩm quyền,…

Qua kiểm tra thực tế tại 6 dự án và tiếp cận hồ sơ một số dự án đầu tư trên địa bàn huyệngiai đoạn 2016 – 2020, Đoàn giám sát đánh giá các dự án đều phát huy hiệu quả theo mục tiêu đầu tư, đề xuất chủ trương đầu tư sát thực tế, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế tại địa phương và được người dân đồng tình ủng hộ; hầu hết các dự án được các hộ dân hiến đất GPMB để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (nhất là các tuyến giao thông đến bản, xã đặc biệt khó khăn). 

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát yêu cầu UBND huyện Tuần Giáo giải trình một số nội dung như: Số liệu báo cáo về tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 chưa thống nhất với biểu chi tiết; nguyên nhân, lý do điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn; đánh giá công tác giải ngân, cấp phát vốn hàng năm từ 2016-2020; kết quả phân bổ và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công hàng năm, số chuyển nguồn năm sau, làm rõ nguyên nhân, lý do chuyển nguồn (số liệu theo từng năm từ 2016-2020); đánh giá thuận lợi, khó khăn về việc giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư trong giai đoạn…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa đề nghị UBND huyện Tuần Giáo khẩn trương điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh trước ngày15/10/2021; khắc phục những hạn chế trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, từ đó quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tăng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với các chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc thực hiện đầu tư các dự án theo đúng mục tiêu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Thúy Chinh

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Giai đoạn 2015 - 2020, đã có hơn 2.400 cán bộ, công chức xã được cử đi bồi dưỡng
Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát về giảm nghèo bền vững tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát về giảm nghèo bền vững tại Sở Nội vụ
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát về giảm nghèo bền vững tại huyện Điện Biên Đông
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát về giảm nghèo bền vững tại huyện Mường Chà
Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững tại huyện Mường Nhé: Mục tiêu giảm nghèo khó đạt được theo Nghị quyết của Quốc hội
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát thực địa khu rừng đặc dụng bị chặt phá tại xã Pá Khoang, huyện Điện Biên
Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh giám sát tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường cho người bị oan
Tuần Giáo cần tăng cường thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công