Cơ cấu tổ chức  

Phòng Thông tin - Dân nguyện

Cập nhật ngày 17/06/2021 10:47:38 AM - Lượt xem: 68


1. Họ và tên: Nguyễn Mạnh Thắng

   Chức vụ: Trưởng phòng

   Trình độ chuyên môn: Đại học

   Học hàm, học vị: Thạc sĩ

   Trình độ lý luận: Cao cấp

   Điện thoại cơ quan: 0215 3824160

 

 

 2. Họ và tên: Vũ Thị Mai Hoa

               Chức vụ: Phó Trưởng phòng

               Trình độ chuyên môn: Đại học

               Học hàm, học vị:

               Trình độ lý luận: Cao cấp

               Điện thoại cơ quan:0215 3834007

 

 

               3. Họ và tên: Lê Mạnh Hùng

                   Chức vụ: Chuyên viên

                   Trình độ chuyên môn: Đại học

                   Học hàm, học vị: Thạc sĩ

                   Trình độ lý luận:

                  Điện thoại cơ quan: 0215. 3824160

 

                   4. Họ và tên: Nghiêm Thị Bạch Hoa

                    Chức vụ: Chuyên viên

                    Trình độ chuyên môn: Đại học

                    Học hàm, học vị:

                    Trình độ lý luận:

                    Điện thoại cơ quan:

 


Tin liên quan
Phòng Công tác Hội đồng nhân dân
Phòng Công tác Quốc hội
Phó Chánh Văn Phòng
Phó Chánh Văn Phòng
Phó Chánh Văn Phòng
Chánh Văn phòng