Cơ cấu tổ chức  

Phòng Công tác Quốc hội

Cập nhật ngày 17/06/2021 10:53:48 AM - Lượt xem: 100


1. Họ và tên:  Nguyễn Mai Hồng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Học hàm, học vị:

Trình độ lý luận: Trung cấp

            Điện thoại cơ quan: 0215. 3833688

 

2. Họ và tên: Vũ Trung Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Trình độ lý luận:

            Điện thoại cơ quan:

 

3. Họ và tên: Đỗ Thị Dung

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Trình độ lý luận: Trung cấp

           Điện thoại cơ quan: 0215 3834256

 

4. Họ và tên: Trịnh Thị Thu Hà

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Học hàm, học vị:

Trình độ lý luận:

           Điện thoại cơ quan:

 

 

 

 


Tin liên quan
Phó Chánh Văn Phòng
Phó Chánh Văn Phòng
Phó Chánh Văn Phòng
Chánh Văn phòng