Cơ cấu tổ chức  

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân

Cập nhật ngày 30/10/2014


 

1. Họ và tên: Lường Thu Hiền

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Trình độ lý luận: Cao cấp

           Điện thoại cơ quan: 0215.3833 898

 

2. Họ và tênVũ Đức Cường

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

 

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Dung

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận: 

Điện thoại cơ quan: 0215.3828.697

 

4. Họ và tên: Lò Thị Quyên

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Học hàm, học vi: Thạc sĩ

Trình độ lý luận:

Điện thoại cơ quan: 0215.3828.697

 

5. Họ và tên: Bùi Thị Thúy Chinh

     Chức vụ: Chuyên viên

     Trình độ chuyên môn: Đại học

     Trình độ lý luận:

     Điện thoại cơ quan: 0215. 3828 697

 

6. Họ và tên: Đỗ Thị Dung

    Chức vụ: Chuyên viên

    Trình độ chuyên môn: Đại học

    Học hàm, học vi: Thạc sĩ

    Trình độ lý luận: Trung cấp

    Điện thoại cơ quan: 0215.3834 256

 

          

 

 

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Phó Chánh Văn Phòng
Phó Chánh Văn Phòng
Phó Chánh Văn Phòng