Cơ cấu tổ chức  

Phó Chánh Văn Phòng

Cập nhật ngày 30/10/2014 15:44:48 PM - Lượt xem: 76


Họ và tên: Hồ Văn Nam

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Học hàm, học vị:

Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0215 3823 888

 


Tin liên quan
Phó Chánh Văn Phòng
Chánh Văn phòng