Cơ cấu tổ chức  

Chánh Văn phòng

Cập nhật ngày 30/10/2014 15:43:25 PM - Lượt xem: 100


Họ và tên: Nguyễn Tiến Thành 

Chức vụ: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0215.3829.556

 


Tin liên quan