Cơ cấu tổ chức  

Phó Chánh Văn Phòng

Cập nhật ngày 30/10/2014 15:45:12 PM - Lượt xem: 88


 

Họ và tên: Phạm Minh Thủy

Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0215 383 1070

 


Tin liên quan
Chánh Văn phòng