Hoạt động của HĐND tỉnh  

HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp tổng kết)

Cập nhật ngày 16/03/2021

Sáng nay 16/3/2021, HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIV, khai mạc Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp tổng kết). Cổng Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên.


Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi của cả nước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ 17 để tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng và cấp bách của tỉnh. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể các vị đại biểu, khách quý đã đến dự, xin gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp!

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 17 là kỳ họp cuối của HĐND tỉnh khoá XIV nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận các nội dung do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình đó là:

Thứ nhất: Đối với các nội dung quan trọng, cấp bách: Ngày 18/9/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, theo đó HĐND tỉnh sẽ quyết định và hoàn thành việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh chậm nhất là ngày 30/6/2021. Do đó, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành kịp thời nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là cần thiết để Văn phòng sớm được ổn định về cơ cấu, tổ chức và đi vào hoạt động đảm bảo theo quy định. 

Trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư công năm 2019; Thông tư số 102/2020/TT-BTC, ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và xét đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thảo luận 03 nội dung quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh đó là: (1) Quy định mức chi kinh phí phục vụ bầu cử và thời gian được hưởng hỗ trợ cho các đối tượng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Điện Biên; (2) Thông qua kết quả rà soát, tổng hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (3) Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Thứ hai: Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ ba, Đối với tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021: HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được cử tri trong tỉnh bầu ngày 22/5/2016 và đi vào hoạt động, đến nay thời gian hoạt động của nhiệm kỳ sắp kết thúc theo luật định, đây là lúc chúng ta cùng đánh giá toàn bộ hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ, những gì đã làm được và chưa làm được để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo. Nhìn lại 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XIV, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, sự tích cực, chủ động của UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự đóng góp của các cấp, các ngành, của các tầng lớp nhân dân, hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có những đổi mới về tổ chức và hoạt động như thế nào? Kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ ra sao? đã thực sự phát huy được vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương? đó là những vấn đề cần được quan tâm, đánh giá toàn diện, khách quan.

Với mục đích và ý nghĩa như vậy, để kỳ họp đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung nghiên cứu nội dung của các báo cáo, dự thảo nghị quyết và từ thực tiễn của địa phương, từ các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh,… để đóng góp ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung của kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Thưa các vị đại biểu!

Quốc hội đã quyết định và công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021, kỳ họp thứ nhất HĐND sẽ được tổ chức chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử, đây là thời điểm HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021kết thúc một nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ được nhân dân giao phó; do đó, tôi cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND, các vị đại biểu dự kỳ họp phát huy trí tuệ, nghiên cứu thảo luận và từ thực tiễn hoạt động để phát biểu tham luận, tham gia vào kết quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, từ đó đúc rút được những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả và thiết thực cho nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa mới.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 17 (kỳ họp tổng kết), HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV
HĐND tỉnh Điện Biên: Kỳ họp thứ 16 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và thông qua 39 nghị quyết quan trọng
HĐND tỉnh Điện Biên miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn dự Hội nghị “Chính sách phát triển năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2030”
Cần quan tâm mở lớp đào tạo nghề Công chứng tại địa phương để phát triển nguồn công chứng viên
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều kết quả trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020
Cần mở rộng quy mô trường, lớp dạy tiếng dân tộc cho học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh
Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Cần có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc
Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 14 và xem xét đề xuất dự kiến nội dung trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh