Hoạt động của HĐND tỉnh  

Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV

Cập nhật ngày 04/01/2021

HĐND - Ngày 30/12, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 12 để xem xét các nội dung: Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV; Kế hoạch tổng kết hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; dự phiên họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Phương, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Đức Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UB MTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Tham gia ý kiến vào các nội dung trình tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo. Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, khoá XIV, diễn ra trong 2,5 ngày từ 6-8/12/2020, là kỳ họp thường lệ cuối nhiệm kỳ có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, thời gian kỳ họp được rút ngắn, nhưng với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ đối mới và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã quyết nghị, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh, được đông đảo cử tri và nhân dân đánh giá cao. Các đại biểu nhất trí với một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới đối với Thường trực HĐND tỉnh như: Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại kỳ họp thứ 16 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, phát huy vai trò, trách nhiệm trong quyết định, giám sát và tiếp xúc cử tri. Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp nhằm nâng cao chất lượng các nội dung được HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021…

Tham gia ý kiến vào Kế hoạch tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu tập trung thảo luận về nội dung, thời gian tổ chức hội nghị, xem xét các báo cáo của các cơ quan theo quy định của pháp luật, các cơ quan trình bày báo cáo tại hội nghị tổng kết; việc ban hành Kế hoạch hướng dẫn Tổng kết hoạt động của HĐND các cấp và công tác thi đua khen thưởng...

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các kết quả đạt được, nhất là sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng các cơ quan liên quan đã tập trung chuẩn bị để tổ chức thành công kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh vừa qua, hoàn thành nội dung chương trình đề ra với khối lượng công việc rất lớn; đồng chí cũng đánh giá cao các ý kiến tham gia tại phiên họp của các đại biểu, giao Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo trình Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành theo quy định./.

Lê Hùng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND tỉnh Điện Biên: Kỳ họp thứ 16 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và thông qua 39 nghị quyết quan trọng
HĐND tỉnh Điện Biên miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn dự Hội nghị “Chính sách phát triển năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2030”
Cần quan tâm mở lớp đào tạo nghề Công chứng tại địa phương để phát triển nguồn công chứng viên
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều kết quả trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020
Cần mở rộng quy mô trường, lớp dạy tiếng dân tộc cho học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh
Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Cần có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc
Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 14 và xem xét đề xuất dự kiến nội dung trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh
Cử tri huyện Mường Ảng đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh