Hoạt động của HĐND tỉnh  

Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn dự Hội nghị “Chính sách phát triển năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2030”

Cập nhật ngày 03/11/2020

HĐND - Ngày 29/10, tại tỉnh Sơn La, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã tổ chức Hội nghị “Chính sách phát triển năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2030”. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội đồng dân tộc; lãnh đạo Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các tỉnh và 80 đại biểu dân cử của các tỉnh. Đoàn đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên do ông Lò Văn Muôn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng đi có đại diện Lãnh đạo Ban KTNS, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và trao đổi 06 chuyên đề gồm: Tổng quan các vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng trong chến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt nam; Chính sách về quy hoạch, quản lý, phát triển thủy điện; Chính sách phát triển thủy điện, dầu, khí; Chính sách phát triển năng lượng tái tạo và xã hội hóa năng lượng tái tạo sản xuất điện; Chính sách phát triển nhiệt điện than trong bảo toàn an ninh năng lượng; Nhu cầu tiêu thụ điện năng và đa dạng hóa thị trường điện giai đoạn 2021 - 2030.

Hội nghị đã tập trung thảo luận sôi nổi về chính sách, quy hoạch, quản lý, phát triển thủy điện, về chính sách phát triển năng lượng tái tạo và xã hội hóa năng lượng tái tạo sản xuất điện,… Thông qua Hội nghị, đã cung cấp cho đại biểu dân cử các thông tin, kiến thức và kỹ năng phân tích, xây dựng chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách phát triển năng lượng của Việt Nam, trong đó tập trung vào hệ thống điện năng trong thời gian tới. Qua đó, giúp cho đại biểu dân cử có thêm kiến thức, kỹ năng phân tích, giám sát, thẩm tra, cho ý kiến về các chính sách phát triển năng lượng tại địa phương./.

Thúy chinh

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Cần quan tâm mở lớp đào tạo nghề Công chứng tại địa phương để phát triển nguồn công chứng viên
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều kết quả trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020
Cần mở rộng quy mô trường, lớp dạy tiếng dân tộc cho học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh
Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Cần có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc
Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 14 và xem xét đề xuất dự kiến nội dung trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh
Cử tri huyện Mường Ảng đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh
Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh thông qua 19 Nghị quyết
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV: Bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và Ủy viên UBND tỉnh
HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm trước nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ