Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Ra mắt Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Chà

Cập nhật ngày 17/01/2020

HĐND - Chiều ngày 15/01, UBND huyện đã tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Chà.


Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện được thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 cơ quan gồm: Trạm Thú y, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông - khuyến ngư thành một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện với tổng biên chế 20 người; đồng chí Lâm Thị Thương Huyền - Viên chức của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp (nguyên là Trưởng trạm khuyến nông - khuyến ngư) phụ trách điều hành hoạt động của Trung tâm. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện về tổ chức và hoạt động; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên và cơ quan liên quan. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện được thành lập trên tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã góp phần giảm đầu mối, tinh giảm biên chế, khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Đ/c Đinh Xuân Tiến, Uỷ viên BTV huyện Uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ,

viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Xuân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức Trạm Thú y, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông - khuyến ngư trong sự nghiệp phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua; đồng thời giao một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo, đó là: tập trung xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ; trước hết Trung tâm cần sớm tham mưu xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức của từng bộ phận chuyên môn để xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế; góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu giao trong lĩnh vực nông, lâm, nghiệp hàng năm./.

Trần Thị Huyền - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Mường Chà

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Năm 2020 huyện Mường Chà phấn đấu đạt 21.825,97 tấn lương thực có hạt
HĐND Thành phố Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý IV/2019
Xã Thanh Minh: Tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2016 -2021 sau khi sáp nhập
HĐND xã Phu Luông, huyện Điện Biên tổ chức thành công kỳ họp thứ 10
Việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Điện Biên đã đạt nhiều kết quả tích cực
HĐND xã Mường Lói khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ 11
TT HDND huyện Mường Chà: giám sát “việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện”
HĐND huyện Mường Chà: giám sát việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện
HĐND thị xã Mường Lay tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XIV
Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Nậm Pồ thông qua 07 Nghị quyết quan trọng