Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Năm 2020 huyện Mường Chà phấn đấu đạt 21.825,97 tấn lương thực có hạt

Cập nhật ngày 16/01/2020

HĐND - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà (tại kỳ họp thứ 10) về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020, ngày 10/01, Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020, tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các Ban HĐND huyện; các cơ quan phòng, ban liên quan.


Theo đó, để cụ thể hoá Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành 03 Quyết định gồm: Quyết định số: 3845/QĐ–UBND ngày 18/12/2019 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; Quyết định số 3846/QĐ–UBND ngày 18/12/2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và Quyết định số: 3856/QĐ– UBND ngày 18/12/2019 về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và gửi tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe UBND huyện trình bày dự thảo chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách, đầu tư công năm 2020; nghe 06 cơ quan, đơn vị phát biểu tham luận. Các cơ quan đơn vị đều nhất trí cao với 09 nhiệm vụ trọng tâm và 09 nhóm giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách, đầu tư công trung hạn năm 2020. Đồng thời các làm rõ thêm một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu của cơ quan hoặc đơn vị mình quản lý, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của huyện năm 2020. Hội nghị được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2020, huyện phấn đấu về sản lượng lương thực có hạt là: 21.825,97 tấn (tăng 282,42 tấn so với năm 2019); lương thực bình quân đạt 440,5 kg/người/năm; Đàn gia súc tăng trưởng bình quân 3 - 4%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,5% (tăng 4,4% so với năm 2019); bình quân đạt trên 10,27 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới/xã; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-5%/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 32 tỷ 300 triệu đồng; Xây dựng thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng Thị trấn Mường Chà đạt đô thị loại V.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Phú - Chủ tịch UBND huyện đề nghị: các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần quan tâm quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư  Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và các giải pháp nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu trong năm 2020; mỗi cơ quan, đơn vị phải xây dựng chương trình, giải pháp cụ thể sát với thực tế của đơn vị mình, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tới từng tổ chức, cá nhân để thực hiện trước ngày 23/01/2020. Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND để kịp thời đề ra các giải pháp thực hiện bổ sung nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu.

Bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020, các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về tổ chức đón Tết nguyên đán Canh tý năm 2020; phân công trực cơ quan trong những ngày Tết rõ ràng; đảm bảo đón tết vui vẻ, tiết kiệm, an toàn với mục tiêu 05 không: không có hộ dân nào không có tết; không có vi phạm pháp luật và trật tự xã hội, an toàn giao thông; không có cháy rừng, phá rừng; không có tiếng nổ; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh vui chơi quá thời gian quy định./.

Trần Huyền, HĐND huyện Mường Chà

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND Thành phố Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý IV/2019
Xã Thanh Minh: Tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2016 -2021 sau khi sáp nhập
HĐND xã Phu Luông, huyện Điện Biên tổ chức thành công kỳ họp thứ 10
Việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Điện Biên đã đạt nhiều kết quả tích cực
HĐND xã Mường Lói khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ 11
TT HDND huyện Mường Chà: giám sát “việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện”
HĐND huyện Mường Chà: giám sát việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện
HĐND thị xã Mường Lay tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XIV
Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Nậm Pồ thông qua 07 Nghị quyết quan trọng
Đồng chí Lê Trọng Khôi, PCT HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021