Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  

ĐẠI BIỂU CHỬ THỊ HẢI

Cập nhật ngày 19/07/2016 11:00:45 AM - Lượt xem: 38

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV


Họ tên: Chử Thị Hải

Ngày, tháng năm sinh: 06/6/1968

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Công chức; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Nơi làm việc: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 10/8/1996

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:  - Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật Tư pháp;

- Đại học Tài chính, chuyên ngành Kế toán

Học hàm, học vị: Tiến sĩ Quản lý giáo dục

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Nơi ứng cử: huyện Điện Biên

 

 


Tin liên quan
ĐẠI BIỂU LÒ THỊ HIỀN
ĐẠI BIỂU GIÀNG THỊ HOA
ĐẠI BIỂU NGUYỄN VĂN HƯNG
ĐẠI BIỂU VI THI HƯƠNG
ĐẠI BIỂU LÊ TRỌNG KHÔI
ĐẠI BIỂU PHẠM MẠNH KIÊN
ĐẠI BIỂU GIÀNG TRÙNG LẦU
ĐẠI BIỂU VỪ THỊ LIÊN
ĐẠI BIỂU TẨN MINH LONG
ĐẠI BIỂU LƯU TRỌNG LƯ