Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  

ĐẠI BIỂU NGUYỄN VĂN HƯNG

Cập nhật ngày 19/07/2016 10:57:37 AM - Lượt xem: 42

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV


Họ tên: Nguyễn Văn Hưng

Ngày, tháng năm sinh: 20/8/1980

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Hoa Nam, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 07/9/2009

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Tài chính, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Học hàm, học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Nơi ứng cử: huyện Tuần Giáo

 


Tin liên quan
ĐẠI BIỂU VI THI HƯƠNG
ĐẠI BIỂU LÊ TRỌNG KHÔI
ĐẠI BIỂU PHẠM MẠNH KIÊN
ĐẠI BIỂU GIÀNG TRÙNG LẦU
ĐẠI BIỂU VỪ THỊ LIÊN
ĐẠI BIỂU TẨN MINH LONG
ĐẠI BIỂU LƯU TRỌNG LƯ
ĐẠI BIỂU PHẠM BÁ LUNG
ĐẠI BIỂU ĐỖ THỊ LUYẾN
ĐẠI BIỂU LÒ THỊ LUYẾN