Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  

ĐẠI BIỂU VỪ THỊ LIÊN

Cập nhật ngày 19/07/2016

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV


Họ tên: Vừ Thị Liên

Ngày, tháng năm sinh:  15/9/1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Lao Xả Phình, huyện  Tủa Chùa,  tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: HĐND tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 10/3/1997

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Quản lý giáo dục

Học hàm, học vị:  Không

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Nơi ứng cử: huyện Tủa Chùa

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
ĐẠI BIỂU TẨN MINH LONG
ĐẠI BIỂU LƯU TRỌNG LƯ
ĐẠI BIỂU PHẠM BÁ LUNG
ĐẠI BIỂU ĐỖ THỊ LUYẾN
ĐẠI BIỂU LÒ THỊ LUYẾN
ĐẠI BIỂU LẦU THỊ MẠI
ĐẠI BIỂU TỪ BÁ MINH
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MỪNG
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MUÔN
ĐẠI BIỂU LÊ HOÀI NAM