Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  

ĐẠI BIỂU LƯU TRỌNG LƯ

Cập nhật ngày 19/07/2016

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV


Họ tên: Lưu Trọng Lư

Ngày, tháng năm sinh: 07/5/1955

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Thiếu tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 24/02/1980

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Lục quân, chuyên ngành Quân sự

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Khoa học Quân sự

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII  (nhiệm kỳ 2004 - 2011)

Nơi ứng cử: thành phố Điện Biên Phủ

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
ĐẠI BIỂU PHẠM BÁ LUNG
ĐẠI BIỂU ĐỖ THỊ LUYẾN
ĐẠI BIỂU LÒ THỊ LUYẾN
ĐẠI BIỂU LẦU THỊ MẠI
ĐẠI BIỂU TỪ BÁ MINH
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MỪNG
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MUÔN
ĐẠI BIỂU LÊ HOÀI NAM
ĐẠI BIỂU VÙI VĂN NGUYỆN
ĐẠI BIỂU LÒ HỒNG NHUNG