Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  

ĐẠI BIỂU GIÀNG THỊ HOA

Cập nhật ngày 19/07/2016 10:58:19 AM - Lượt xem: 88

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV


Họ tên: Giàng Thị Hoa

Ngày, tháng năm sinh: 06/11/1965

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc:  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 14/7/1989

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật; Đại học Kinh tế

Học hàm, học vị: Thạc sỹ Luật

Trình độ  lý luận chính trị: Cao cấp

Là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2004 - 2011); HĐND tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)

Nơi ứng cử: huyện Tuần Giáo

 

 


Tin liên quan
ĐẠI BIỂU NGUYỄN VĂN HƯNG
ĐẠI BIỂU VI THI HƯƠNG
ĐẠI BIỂU LÊ TRỌNG KHÔI
ĐẠI BIỂU PHẠM MẠNH KIÊN
ĐẠI BIỂU GIÀNG TRÙNG LẦU
ĐẠI BIỂU VỪ THỊ LIÊN
ĐẠI BIỂU TẨN MINH LONG
ĐẠI BIỂU LƯU TRỌNG LƯ
ĐẠI BIỂU PHẠM BÁ LUNG
ĐẠI BIỂU ĐỖ THỊ LUYẾN