Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  

ĐẠI BIỂU GIÀNG TRÙNG LẦU

Cập nhật ngày 19/07/2016

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV


Họ tên: Giàng Trùng Lầu

Ngày, tháng năm sinh: 15/10/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Huyện ủy Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 20/8/1987

Trình độ  chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật

Học hàm, học vị: Không

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016); Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XVII (nhiệm kỳ 1999-2004),  khóa XVIII (nhiệm kỳ 2004-2011),  khóa XIX (nhiệm kỳ 2011-2016)

Nơi ứng cử: huyện Tuần Giáo

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
ĐẠI BIỂU VỪ THỊ LIÊN
ĐẠI BIỂU TẨN MINH LONG
ĐẠI BIỂU LƯU TRỌNG LƯ
ĐẠI BIỂU PHẠM BÁ LUNG
ĐẠI BIỂU ĐỖ THỊ LUYẾN
ĐẠI BIỂU LÒ THỊ LUYẾN
ĐẠI BIỂU LẦU THỊ MẠI
ĐẠI BIỂU TỪ BÁ MINH
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MỪNG
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MUÔN