Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  

ĐẠI BIỂU TẨN MINH LONG

Cập nhật ngày 19/07/2016 10:50:35 AM - Lượt xem: 46

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV


Họ tên: Tẩn Minh Long

Ngày, tháng năm sinh: 25/12/1972

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Tả Phìn,  huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Dân tộc: Dao

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Nơi làm việc: Ban Nội chính Tỉnh ủy, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng: 26/9/1998

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát, chuyên ngành Luật

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Nơi ứng cử: huyện Mường Ảng

 


Tin liên quan
ĐẠI BIỂU LƯU TRỌNG LƯ
ĐẠI BIỂU PHẠM BÁ LUNG
ĐẠI BIỂU ĐỖ THỊ LUYẾN
ĐẠI BIỂU LÒ THỊ LUYẾN
ĐẠI BIỂU LẦU THỊ MẠI
ĐẠI BIỂU TỪ BÁ MINH
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MỪNG
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MUÔN
ĐẠI BIỂU LÊ HOÀI NAM
ĐẠI BIỂU VÙI VĂN NGUYỆN