Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  

ĐẠI BIỂU ĐỖ THỊ LUYẾN

Cập nhật ngày 19/07/2016

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV


Họ tên: Đỗ Thị Luyến

Ngày, tháng năm sinh: 27/10/1966

Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Phó Trưởng Ban pháp Chế Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên 

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 24/12/1999

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật

Học hàm, học vị: Không

Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

Là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016)

Nơi ứng cử: huyện Mường Ảng

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
ĐẠI BIỂU LÒ THỊ LUYẾN
ĐẠI BIỂU LẦU THỊ MẠI
ĐẠI BIỂU TỪ BÁ MINH
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MỪNG
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MUÔN
ĐẠI BIỂU LÊ HOÀI NAM
ĐẠI BIỂU VÙI VĂN NGUYỆN
ĐẠI BIỂU LÒ HỒNG NHUNG
ĐẠI BIỂU GIÀNG A PÁO
ĐẠI BIỂU NGUYỄN THÀNH PHONG