Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  

ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MỪNG

Cập nhật ngày 18/07/2016

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV


 

 

Họ tên: Lò Văn Mừng

Ngày, tháng năm sinh: 19/02/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có):  08/01/1994

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính, chuyên ngành quản lý ngân sách nhà nước

Học hàm, học vị: Không

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016)

Nơi ứng cử: huyện Tuần Giáo

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MUÔN
ĐẠI BIỂU LÊ HOÀI NAM
ĐẠI BIỂU VÙI VĂN NGUYỆN
ĐẠI BIỂU LÒ HỒNG NHUNG
ĐẠI BIỂU GIÀNG A PÁO
ĐẠI BIỂU NGUYỄN THÀNH PHONG
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN PHƯƠNG
ĐẠI BIỂU LÒ THỊ MINH PHƯỢNG
ĐẠI BIỂU NGUYỄN SĨ QUÂN
ĐẠI BIỂU PHẠM KHẮC QUÂN