Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  

ĐẠI BIỂU TỪ BÁ MINH

Cập nhật ngày 18/07/2016

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV


Họ tên: Từ Bá Minh

Ngày, tháng năm sinh: 13/8/1963

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã An Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Huyện ủy Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): 10/9/1992

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Y tế Công cộng, chuyên ngành Quản lý Y tế; Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, chuyên ngành Tổ chức Xây dựng Đảng

Học hàm, học vị: Bác sĩ Chuyên khoa I

Lý luận chính trị: Cử nhân

Là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Hội đồng nhân dân thị xã Mường Lay khóa XIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)

Nơi ứng cử: huyện Mường Chà

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MỪNG
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN MUÔN
ĐẠI BIỂU LÊ HOÀI NAM
ĐẠI BIỂU VÙI VĂN NGUYỆN
ĐẠI BIỂU LÒ HỒNG NHUNG
ĐẠI BIỂU GIÀNG A PÁO
ĐẠI BIỂU NGUYỄN THÀNH PHONG
ĐẠI BIỂU LÒ VĂN PHƯƠNG
ĐẠI BIỂU LÒ THỊ MINH PHƯỢNG
ĐẠI BIỂU NGUYỄN SĨ QUÂN