Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh  

TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG ẢNG: 4 ĐẠI BIỂU

Cập nhật ngày 11/07/2021


TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG ẢNG: 4 ĐẠI BIỂU

 

1. Ông Nguyễn Tiến Đạt

Tổ trưởng

2. Ông Hà Cầm Hồng

Tổ phó

3. Bà Giàng Thị Hoa

 

4. Ông Lưu Trọng Lư

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
TÔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG NHÉ: 4 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN NẬM PỒ: 5 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TỦA CHÙA: 05 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TUẦN GIÁO: 7 ĐẠI BIỂU