Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh  

TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TỦA CHÙA: 05 ĐẠI BIỂU

Cập nhật ngày 11/07/2021


 TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TỦA CHÙA: 05 ĐẠI BIỂU

 

1. Ông Vùi Văn Nguyện

Tổ trưởng

2. Bà Lường Thu Hiền

Tổ phó

3. Ông Lò Văn Phương

 

4. Ông Lò Văn Tiến

 

5. Bà Tẩn Thị Pen

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TUẦN GIÁO: 7 ĐẠI BIỂU