Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh  

TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG: 6 ĐẠI BIỂU

Cập nhật ngày 11/07/2021


TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG: 6 ĐẠI BIỂU

 

1. Ông Mùa A Vảng

Tổ trưởng

2. Ông Mùa Thanh Sơn

Tổ phó

3. Bà Lò Thị Minh Phượng

 

4. Ông Lê Thanh Hà

 

5. Ông Nguyễn Phú Đức

 

6. Bà Lò Thị Minh Phượng

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG ẢNG: 4 ĐẠI BIỂU
TÔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG NHÉ: 4 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN NẬM PỒ: 5 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TỦA CHÙA: 05 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TUẦN GIÁO: 7 ĐẠI BIỂU