Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh  

TỔ ĐẠI BIỂU THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ: 7 ĐẠI BIỂU

Cập nhật ngày 11/07/2021


TỔ ĐẠI BIỂU THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ: 7 ĐẠI BIỂU

 

1. Ông Hà Quang Trung

Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Quang Lâm

Tổ phó

3. Ông Nguyễn Văn Thắng

 

4. Ông Nguyễn Sỹ Quân

 

5. Ông Đinh Bảo Dũng

 

6. Bà Đỗ Thị Thuy Thuỷ

 

7. Ông Bùi Anh Tiến

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
TỔ ĐẠI BIỂU THỊ XÃ MƯỜNG LAY: 2 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG CHÀ: 4 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐIỆN BIÊN: 8 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG: 6 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG ẢNG: 4 ĐẠI BIỂU
TÔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG NHÉ: 4 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN NẬM PỒ: 5 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TỦA CHÙA: 05 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TUẦN GIÁO: 7 ĐẠI BIỂU