Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh  

TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN NẬM PỒ: 5 ĐẠI BIỂU

Cập nhật ngày 11/07/2021


TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN NẬM PỒ: 5 ĐẠI BIỂU

 

1. Ông Lê Khánh Hoà

Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Tiến Thành

Tổ phó

3. Ông Lê Thành Đô

 

4. Ông Thào A Của

 

5. Bà Giàng Thị Mai

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TỦA CHÙA: 05 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TUẦN GIÁO: 7 ĐẠI BIỂU