Nghiên cứu - Trao đổi  

Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV Trách nhiệm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ

Cập nhật ngày 16/03/2021

HĐND - Tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ ngày 16/3/2021, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV đánh giá: Qua 5 năm hoạt động với nhiều khó khăn, thách thức, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã để lại trong lòng cử tri tinh thần trách nhiệm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.


Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật

Đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021, với nhiều chức năng, nhiệm vụ mới theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 … có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016Để đáp ứng được yêu cầu, Thường trực HĐND tỉnh vừa tập trung rà soát, xác định chức năng, nhiệm vụ và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu theo hướng phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụvừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, tập trung đề ra chủ trương, biện pháp yêu cầu các cơ quan của HĐND tăng cường hoạt động, sâu sát cơ sở. Trước hết là tăng cường giám sát, khảo sát nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trên sơ sở đó trình HĐND quyết định những giải pháp tích cực, căn cơ nhằm giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, ngoài việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quyết định, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân như HĐND các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh đã tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát các hoạt động của HĐND, của đại biểu HĐND; quyết định chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật; tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND; thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND, Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ...

Linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Để tổ chức thành công 17 kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngay từ những tháng đầu hàng năm,Thường trực HĐND tỉnh đã đôn đốc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan đăng ký và chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp phù hợp với thực tế, nhằm quyết định kịp thời các cơ chế, chính sách. Đặc biệt, kỳ họp thứ 13, trong điều kiện vừa tập trung phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Thường trực HĐND đã chỉ đạo chuẩn bị tốt điều kiện và tổ chức thành công kỳ họp trực tuyến để kịp thời xem xét, quyết định những nội dung cấp thiết, tạo cơ sở pháp lý giúp UBND và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trước những tác động to lớn của đại dịch Covid-19. Việc tổ chức kỳ họp qua hình thức trức tuyến là cách làm mới, thể hiện sự linh hoạt, tận dụng tối đa lợi thế ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND, nhưng vẫn bảo đảm tính dân chủ, công khai của kỳ họp theo đúng quy định, qua đây cho chúng ta kinh nghiệm để tổ chức các kỳ họp không thường kỳ theo hình thức trực tuyến, giảm thời gian đi lại của đại biểu cơ sở về dự kỳ họp tập trungBên cạnh tổ chức kỳ họp bằng hình thức trực tuyến, các phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh đều được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến để tạo điều kiện cho các đại biểu, đặc biệt là đại biểu cơ sở tham dự phiên họp và mở rộng đối tượng giải trình là Chủ tịch UBND cấp huyện.

Trách nhiệm đến cùng trong thực hiện nhiệm vụ

Khép lại một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách thức HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh Điện Biên đã tổ chức được 40 cuộc giám sát chuyên đề, chuyển 169 kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết; 5 phiên họp giải trình, 9 phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 96 câu hỏi yêu cầu các thành viên UBND tỉnh trả lời; đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ở 426 điểm, tổng hợp chuyển 443 ý kiến, kiến nghị đến  cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Đây là những ý kiến, kiến nghị, câu hỏi tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, không né tránhVới quan điểm theo đến cùng và bảo đảm giải quyết hiệu quả các vấn đề đã được cử tri, HĐND đã đặt ra, hằng năm Thường trực HĐND tỉnh đều tổ chức giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp trong năm và những kiến nghị các năm trước chưa được giải quyết xong; giám sát việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND; giám sát việc giải quyết lời hứa tại các phiên chất vấn, giải trình. Đặc biệt tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã chọn vấn đề Việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay” đưa ra chất vấn tại kỳ họp, với 11 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn; trong tháng 2 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục ban hành kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị, kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 

Lê Hoài Nam

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Dân tộc HĐND nhất trí trình HĐND tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
Đồng chí Lò Văn Phương, Phó chủ tịch HĐND tỉnh chúc tết các đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mường Chà
Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Một số quy định mới về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Một số giải pháp thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
Một số kinh nghiệm tham gia ý kiến vào quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân
Hoạt động giám sát của HĐND được quan tâm, chú trọng
Chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh: Hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng
Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn