Nghiên cứu - Trao đổi  

Ban Dân tộc HĐND nhất trí trình HĐND tỉnh Về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025

Cập nhật ngày 15/03/2021

HĐND - Ngày 15/3/2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh tiến hành họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự phiên họp có các đồng chí: Lò Văn Muôn- Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Lò Văn Tiến - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban Dân tộc, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, văn phòng HĐND tỉnh, một số sở, ngành có liên quan.


Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí nhận định trong báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về sự cần thiết ban hành chủ trương đầu tư với Nội dung, quy mô đầu tư; Nhóm, loại công trình: Dự án nhóm B, công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng mức vốn đầu tư: 72.700 triệu đồng, trong đó: Chi phí trồng rừng phòng hộ: 26.250 triệu đồng, chi phí trồng rừng sản xuất: 4.225 triệu đồng, chi phí hỗ trợ phát triển lâm sản ngoại gỗ: 4.000 triệu đồng, chi phí chăm sóc rừng: 26.225 triệu đồng, chi phí trồng cây phân tán: 10.000 triệu đồng, chi phí lập dự án đầu tư: 2.000 triệu đồng; Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách Trung ương; Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2021-2025; Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới. Các căn cứ pháp lý Ban Dân tộc yêu cầu bổ sung đầy đủ, theo quy định.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lò Văn Muôn - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, cơ quan Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan chủ trì Dự án, đặc biệt lưu ý tham mưu cho UBND tỉnh trong quá trình triển khai Dự án có trách nhiệm: Lập kế hoạch phân kỳ thực hiện Dự án năm 2021; Tập trung triển khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 đã được Trung ương phân bổ; Xác định rõ địa điểm, nội dung thực hiện dự án trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dự án theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đồng bộ, thống nhất. 

Kết luận phiên họp, Đồng chí Vừ Thị Liên - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu một số ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban; đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết hoàn thiện một số nội dung theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Muôn, ý kiến thẩm tra của Ban và ý kiến đại biểu tham dự phiên họp, chỉnh sửa Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh theo quy định./.

Nguyễn Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đồng chí Lò Văn Phương, Phó chủ tịch HĐND tỉnh chúc tết các đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mường Chà
Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Một số quy định mới về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Một số giải pháp thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
Một số kinh nghiệm tham gia ý kiến vào quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân
Hoạt động giám sát của HĐND được quan tâm, chú trọng
Chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh: Hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng
Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021