Nghiên cứu - Trao đổi  

Hoạt động giám sát của HĐND được quan tâm, chú trọng

Cập nhật ngày 28/09/2020

HĐND - Hoạt động giám sát luôn được HÐND các cấp quan tâm, chú trọng và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thông qua các hoạt động giám sát, đã kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, từ đó đề xuất kiến nghị các ngành, các cấp có giải pháp khắc phục và tháo gỡ.


 
Thời gian qua, HĐND các cấp đã quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ hoạt động giám sát với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp đa dạng, linh hoạt, trong đó hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên luôn được chú trọng đổi mới, đem lại hiệu quả nhất định.
 Xác định hoạt động giám sát chuyên đề là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nên Thường trực HĐND tỉnh quan tâm ngay từ khâu lựa chọn nội dung giám sát, đó là những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri, nhân dân quan tâm, cũng như các vấn đề lớn có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, để đạt được hiệu quả trong hoạt động giám sát, HĐND quan tâm lựa chọn thành phần tham gia giám sát là những đại biểu hiểu biết, nắm rõ những quy định của pháp luật và tình hình triển khai, thực hiện các nội dung đưa vào chương trình giám sát trên địa bàn tỉnh, có như vậy mới nhận được nhiều ý kiến đóng góp chính xác về vấn đề khi giám sát. Khi giám sát trực tiếp tại các cơ sở, đơn vị để lắng nghe, xem xét tình hình triển khai, thực hiện trên thực tế, các thành viên Đoàn giám sát phải trao đổi dân chủ, thẳng thắn, cởi mở với các cơ quan, đơn vị được giám sát qua đó để có những phân tích, đánh giá khách quan, cụ thể và có những kiến nghị cụ thể, có tính khả thi, thiết thực và có thể triển khai thực hiện được như năm 2019, Ban Văn hóa - Xã hội thực hiện giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2018 - 2019”. Nội dung này được lựa chọn bởi mầm non là cấp học quan trọng cho sự hình thành trí tuệ, nhân cách của học sinh. Qua giám sát, Ban VH-XH đã nhận thấy tỷ lệ huy động trẻ ra lớp còn thấp, nhất là nhóm trẻ từ 0 - 3 tuổi. Nguyên nhân của tình trạng này là do đội ngũ giáo viên mầm non còn thiếu, cơ sở vật chất chưa được đầu tư thỏa đáng, chưa có chế độ ăn trưa cho trẻ dưới 3 tuổi… Tuy nhiên, dù đã được giao biên chế nhưng các địa phương tuyển dụng chậm, toàn tỉnh hiện còn thiếu gần một nghìn giáo viên mầm non. 
Để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, trong thời gian qua HÐND các huyện, thị, thành phố luôn quan tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, như HĐND huyện Tủa Chùa tập trung giám sát và theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát, các Ban của HĐND huyện tập trung giám sát các vấn đề khó, phức tạp, kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai; công tác xét xử, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri… Qua giám sát đã phát hiện những hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề nổi cộm, được cử tri và nhân dân quan tâm. Trong các kỳ họp HĐND huyện Tủa Chùa gần đây, không khí chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, có những nội dung được đối thoại, tranh luận nhiều lần; các ý kiến trả lời rõ ràng, trách nhiệm, nêu rõ nguyên nhân và hướng thực hiện sắp tới, được HĐND và cử tri đồng tình, đánh giá cao. Ông Giàng A Páo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tủa Chùa cho biết: “Trước và sau các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ đã tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri 12/12 xã, thị trấn tiếp thu ý kiến, kiến nghị để tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và tập trung giám sát việc giải quyết, do đó đến nay các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều đã được giải quyết”.
HÐND huyện Nậm Pồ tập trung giám sát việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội liên quan trực tiếp đến người dân. Các cuộc giám sát đều bám sát các mục tiêu, định hướng của các chương trình, dự án, chính sách, như: Tình hình triển khai thực hiện Chương trình 135/CP về hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; xóa đói giảm nghèo… đây đều là những vấn đề quan trọng, được đông đảo cử tri và nhân dân trên địa bàn quan tâm. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nậm Pồ nói: “hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Nậm Pồ trong thời gian qua được triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng ngày càng được nâng lên”.
Với sự quan tâm, chú trọng trong hoạt động giám sát của HĐND các cấp, đã góp phần đưa các chính sách của HĐND vào cuộc sống, giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương, đáp ứng nguyện vọng của cử tri; nội dung giám sát thiết thực, cụ thể, làm rõ nguyên nhân tồn tại yếu kém và có biện pháp để khắc phục hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo được niềm tin cho nhân dân đối với cơ quan dân cử./.
 
Lò Bích
Phó Trưởng Ban VH - XH, HĐND tỉnh
 
 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh: Hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng
Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021
Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh: Thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”: những tín hiệu tích cực
Nữ đại biểu dân cử được Nhân dân tin yêu
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
Chuyên đề: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Ban hành nghị quyết về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức