Hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội  

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Cập nhật ngày 21/10/2020

HĐND - Ngày 21/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.


Phát biểu tham gia ý kiến, đại biểu Quốc hội Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vàđồng tình với tên gọi Luật Biên phòng Việt Nam.

Đại biểu cho rằng quy định giao trách nhiệm cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đảm bảo ngân sách thực thi nhiệm vụ biên phòng, xây dựng lực lượng nòng cốt và chuyên trách ở địa phương là chưa phù hợp, chưa thống nhất với các điều khoản trong Dự thảo Luật và Luật Ngân sách nhà nước, cũng như Nghị định số 165/2016/NĐ-CPngày 24/12/2016 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Cụ thể, khoản 1, Điều 12 Dự thảo Luật quy định “Bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách”, do đó, theo Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 165/2016/NĐ-CP thì lực lượng này do Bộ Quốc phòng lập dự toán và đảm bảo ngân sách thực hiệnCác địa phương căn cứ vào khả năng ngân sách của địa phương quyết định kinh phí hỗ trợ đối với với các đơn vị quốc phòng đóng trên địa bàn. Quy định như vậy cũng đảm bảo phù hợp với thực tiễn khả năng cân đối ngân sách của các địa phương ở khu vực biên giới, là các tỉnh nghèo, nguồn thu trên địa bàn chưa đủ chi nên sẽ rất khó để quyết định ngân sách đảm bảo thực thi nhiệm vụ biên phòng và xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách ở địa phươngDo vậy, để đảm bảo thống nhất, đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị sửa các nội dung quy định tại Điều 34 Dự thảo Luật theo hướng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm huy động các nguồn lực hỗ trợ thực thi nhiệm vụ biên phòng ở địa phương và ưu tiên hỗ trợ đất ở và các chính sách khác cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng công tác lâu dài ở khu vực biên giới.

Ngoài ra, đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị bổ sung hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm vào khoản 3 Điều 8 về các hành vi bị nghiêm cấm; bổ sung trách nhiệm của người đứng đầu đối với các cơ quan, lực lượng phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng vào điểm c, khoản 2, Điều 10 Dự thảo Luật.

Mai Hồng, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên: Bỏ sổ hộ khẩu giấy cần có lộ trình thực hiện phù hợp
Khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quôc hội khoá XIV
Đại biểu Quốc hội Mùa A Vảng, Phó Trưởng Đoàn chuyên tránh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ một số giải pháp cần quan tâm trong thời gian tới
Đại biểu Quốc hội Sùng A Hồng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, cho chủ trương cơ chế, bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Điện Biên
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
Thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Hoạt động thảo luận tại Tổ của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ sáu, quốc hội khóa XIV
Thảo luận về một số nội dung của Dự án Luật Trồng trọt
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV