Hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội  

Hoạt động thảo luận tại Tổ của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ sáu, quốc hội khóa XIV

Cập nhật ngày 15/11/2018

CTTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, ngày 12/11 Quốc hội thảo luận ở Tổ tham gia vào 4 dự án Luật: Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.


Tham gia phát biểu tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết phải sửa đổi Luật: Quản lý thuế, Thi hành án hình sự, Đầu tư công và ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đại biểu Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng tình với Tờ trình của Chính phủ và sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư công. Dự án Luật trình Quốc hội lần này đề nghị sửa đổi, bổ sung 18 vấn đề hạn chế của Luật hiện hành. Việc sửa đổi Luật lần này cần khắc phục tình trạng đầu tư xây dựng dàn trải, thủ tục quy trình quyết định chủ trương đầu tư, phân bổ vốn; khắc phục việc phân bổ vốn chậm, phẩn bổ nhiều lần; điều chỉnh danh mục chương trình, dự án đầu tư công trung hạn và một số quy định thiếu thống nhất giữa Luật ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công.

Đại biểu Mùa A Vảng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến quan tâm đến ba dự thảo luật: Đối với dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), cần xem xét đến cơ cấu thành phần, hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; đại biểu băn khoăn việc tiếp tục duy trì và quy định Hội đồng tư vấn thuế trong dự thảo Luật. Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công đại biểu quan tâm đến vấn đề như việc cần phân cấp cho địa phương trong việc quyết định danh mục đầu tư, điều chỉnh danh mục đầu tư; khắc phục tình trạng xin cho; thực hiện tốt việc phân bổ nguồn vốn đầu tư theo nguyên tắc, tiêu chí. Quy định về thời gian UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp về kế hoạch đầu tư năm sau và dự báo 02 năm tiếp theotại điểm a khoản 2 điều 65 tính khả  thi không cao; bổ sung giải thích từ ngữ “đầu tư công dưới 15 tỷ đồng”; quy định hợp lý hơn về nguyên tắc điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn. Đối với Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia đại biểu đề nghị nên rà soát các điều khoản của dự thảo luật để tránh xung đột với các luật liên quan như: Quảng cáo, Thương mại, Đầu tư, … ; về các hanh vi nghiêm cấm đại biểu không đồng tình với quy định: Viêc quảng cáo rượu, bia từ 15 độ trở lên dưới mọi hình thức, ép người dưới 18 tuổi uống rượu; bán rượu, bia qua Internet, các quy định về các địa điểm cấm uống rươu, bia. Vì quy định như vậy là chưa bao trùm các hành vi cấm, việc liệt kê các địa điểm cấm là chưa đầy đủ. Đại biểu Lò Thị Luyến đồng tình với các ý kiến của các đại biểu về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồng thời thể hiện quan điểm của mình với quy định đến năm 2022 chấm dứt hoạt động của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu thủ công không có giấy phép, không đăng ký với ủy ban nhân dân cấp xã việc bán rượu …đại biểu cho rằng như vậy là không khả thi, nên có lộ trình thích hợp, phù hợp hơn với phong tục tập quán của vùng miền, địa bàn.

Đại biểu Sùng A Hồng đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật thi hành án hình sự, đồng thời đề nghị Quốc hội thông qua Luật này theo quy trình tại hai kỳ họp để đảm bảo kịp thời, triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 và các Luật khác có liên quan; đối với Pháp nhân thương mại, nên quy định mang tính định khung, còn việc triển khai cụ thể nên để văn bản dưới Luật hướng dẫn triển khai cụ thể; bổ sung quy định thời gian thi hành án tử hình; xem xét lại quy định về giải quyết xin nhận tử thi, tro cốt và hài cốt của người bị thi hành án tử hình; trình tự thủ tục, thời gian của quy định việc nhận tử thi và tro cốt có yếu tố nước ngoài.

Mai HoaVăn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thảo luận về một số nội dung của Dự án Luật Trồng trọt
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Thảo luận về một số nội dung của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Quốc hội thảo luận tại Hội trường về đầu tư công trung hạn và Ngân sách nhà nước
Kỳ họp thư 5, Quốc hội khóa XIV: Đề nghị đưa nội dung giáo dục Luật phòng, chống tham nhũng vào chương giảng dạy tại các trường trung học phổ thông
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội dành 3 ngày chất vấn với 4 nhóm vấn đề
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: ĐBQH tỉnh thảo luận tại tổ về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: ĐBQH tỉnh thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.