Tin tức & sự kiện  

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày 14/10/2020

HĐND - Sáng nay 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Nam Định, Quảng Ninh. Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng (được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên, nhiệm kỳ 2020 - 2025); Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trên địa bàn tỉnh, và 349 đại biểu chính thức đại diện cho trên 41.000 đảng viên trong toàn tỉnh.


Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội lần này có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV để lãnh đạo Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội sẽ quyết định. Sự nghiệp của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đang đứng trước thời cơ vận hội mới nhưng đồng thời cũng đang đối mặt với những khó khăn thách thức. Thành công của Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn này và những năm tiếp theo, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới và Phát triển”, đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung chí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy: Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, có 18 nhóm chỉ tiêu ước đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 6,8%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 38 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,44 lần so với năm 2015; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được chú trọng, quan tâm đầu tư; toàn tỉnh có gần 40 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,49%/năm; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các vấn đề xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo giải quyết đạt kết quả. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được đảm bảo; quan hệ đối ngoại được mở rộng; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng… Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của Điện Biên chưa bền vững, sức cạnh tranh thấp; cơ cấu chuyển dịch chưa vững chắc; quản lý, khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển chưa tương xứng, nhất là tiềm năng lợi thế về sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ du lịch. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế, nhất là quản lý xây dựng quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng. Tiến độ triển khai một số chương trình, dự án chậm so với yêu cầu. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh còn cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi còn tiền ẩn nhân tố mất ổn định...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Điện Biên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,0%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.000 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 280.000 tấn; đến năm 2025 đón khoảng 1.300 ngàn lượt khách du lịch, tổng thu ngân sách du lịch đạt 2.400 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều từ 30,67% (năm 2020) xuống còn dưới 16% (năm 2025); có 2 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 45% số xã đạt chuẩn và cơ bản chuẩn nông thôn mới; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã và đi lại được quanh năm; 98% hộ dân được sử dụng điện lưới; hơn 85% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cơ bản đồng tình thống nhất cao với những nội dung nêu trong báo cáo chính trị, hoan nghênh tinh thần phê bình thẳng thắn của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIII đã chỉ ra. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ tới, tỉnh Điện Biên cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công vụ và hiện đại hóa hành chính; nâng cao năng lực quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Đảng bộ tỉnh Điện Biên cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác của cấp uỷ đảng, thực hiện lề lối làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân, lắng nghe dân, bám sát thực tiễn cơ sở, nói đi đối với làm, tiếp tục đổi mới nâng cao trách nhiệm hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát gắn với việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Tiếp tục tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết của nhân dân, tập trung triển khai thực hiện có hiểu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 gắn với chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị toàn đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển của tỉnh Điện Biên, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của tỉnh tạo bứt phá để đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên một số mặt; thực hiện tốt công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2025; nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển nông, lâm nghiệp trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, rà soát quy hoạch vùng sản xuất hàng hoá tập trung, xây dựng và mở rộng chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp an toàn kết hợp với phát triển du lịch sinh thái; tập trung công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực và việc làm. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí yêu cầu Đại hội phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có tính kế thừa, quan tâm cán bộ nữ, can bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025…/.

Lê Hùng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh phải hoàn thành chậm nhất 30/6/2021
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa dự Hội nghị công bố quyết định kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Điện Biên năm 2019
Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Điện Biên kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng III
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình thực hiện phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh
Tuần Giáo: Cần quan tâm, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân ưu tú
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tại xã Chiêng Sơ, huyện Điện Biên Đông
Việc chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất rừng phòng hộ cần được xem xét, đảm bảo quy định của pháp luật
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Ảng lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Tác dụng của Bluezone và cách cài đặt ứng dụng Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19