Tin tức & sự kiện  

Việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh phải hoàn thành chậm nhất 30/6/2021

Cập nhật ngày 09/10/2020

HĐND - Ngày 18/9/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14, về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh.


Nghị quyết nêu rõ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13. Đối với địa phương thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14, ngày 4/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh được thành lập trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

HĐND cấp tỉnh quyết định thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND cùng cấp sau khi thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh là cơ quan tương đương Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, ĐBQH và HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Về cơ cấu tổ chức: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh có Chánh Văn phòng và không quá 3 Phó Chánh Văn phòng. Thường trực HĐND cấp tỉnh sau khi thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; xem xét, đánh giá công chức đối với Chánh Văn phòng.

Nghị quyết cũng nêu rõ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh được tổ chức thành các phòng gồm: Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Công tác HĐND và Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Thường trực HĐND cấp tỉnh sau khi thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH có thể quyết định thành lập thêm 1 phòng để phụ trách mảng công việc có tính chất tương đối độc lập, thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của phòng thuộc Văn phòng sau khi xin ý kiến của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND cấp tỉnh.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021./.

Bảo An

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa dự Hội nghị công bố quyết định kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Điện Biên năm 2019
Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Điện Biên kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng III
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình thực hiện phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh
Tuần Giáo: Cần quan tâm, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân ưu tú
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tại xã Chiêng Sơ, huyện Điện Biên Đông
Việc chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất rừng phòng hộ cần được xem xét, đảm bảo quy định của pháp luật
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Ảng lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Tác dụng của Bluezone và cách cài đặt ứng dụng Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ