Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Phường Tân Thanh TP. Điện Biên Phủ: Hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ban HĐND Phường đạt được nhiều kết quả tích cực

Cập nhật ngày 24/04/2020

HĐND - Được thành lập từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND phường Tân Thanh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng Ban theo luật định và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Phường, nhất là trong hoạt động giám sát và thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND.


Quang cảnh kì họp thứ 8 HĐND phường Tân Thanh nhiệm kỳ 2016 -2021

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND Phường Tân Thanh đã tổ chức 16 cuộc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề như: việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND Phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đánh giá xếp loại Gia đình văn hoá, Tổ dân phố văn hóa hàng năm... Để hoạt động giám sát có chất lượng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, các Ban đã xây dựng chương trình giám sát hàng năm; xây dựng Kế hoạch giám sát, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát; đồng thời xây dựng đề cương báo cáo giám sát để việc thu thập thông tin được trọng tâm, đầy đủ, hoặc yêu cầu các đơn vị được giám sát cung cấp tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát để các thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu trước khi tiến hành giám sát… Có thể nói, hoạt động giám sát của các Ban HĐND Phường trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả, kịp thời động viên, khích lệ những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện, sau giám sát các Ban HĐND Phường đã đề xuất các biện pháp cụ thể giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong hoạt động thẩm tra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND Phường đã tiến hành thẩm tra gần 60 báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết... trình tại các kỳ họp HĐND Phường. Việc thẩm tra được các Ban phối hợp chặt chẽ với UBND phường, đảm bảo thời gian thẩm tra theo quy định. Công tác thẩm tra được xác định đây là một bước chuẩn bị quan trọng, giúp các đại biểu HĐND có thêm thông tin, có thêm cơ sở để xem xét và thực hiện quyền quyết nghị tại kỳ họp. Nhìn chung, công tác thẩm tra, chuẩn bị các nội dung trình tại các kỳ họp được các Ban HĐND Phường thực hiện nghiêm túc, khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo các quy định của pháp luật. Góp phần quan trọng vào thành công của 8 kỳ họp HĐND Phường.

Có thể khẳng định rằng: Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Phường Tân Thanh từ đầu nhiệm kỳ đến nay thực sự đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Phường, nâng cao vị thế, vai trò của HĐND, cùng với UBND thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác quân sự, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ./.

Đỗ Quang Khải

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND huyện Mường Chà bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện
Ra mắt Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Chà
Năm 2020 huyện Mường Chà phấn đấu đạt 21.825,97 tấn lương thực có hạt
HĐND Thành phố Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý IV/2019
Xã Thanh Minh: Tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2016 -2021 sau khi sáp nhập
HĐND xã Phu Luông, huyện Điện Biên tổ chức thành công kỳ họp thứ 10
Việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Điện Biên đã đạt nhiều kết quả tích cực
HĐND xã Mường Lói khóa XX tổ chức thành công kỳ họp thứ 11
TT HDND huyện Mường Chà: giám sát “việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện”
HĐND huyện Mường Chà: giám sát việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện