Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

HĐND huyện Nậm Pồ họp kỳ cuối năm 2017

Cập nhật ngày 19/12/2017

CTTĐT - Trong hai ngày 14 - 15/12, HĐND huyện Nậm Pồ tổ chức Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.


Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chẻo A Xoang – TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Tại kỳ họp các đại biểu sẽ đánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của HĐND, các Ban của HĐND huyện, TAND và VKSND, Chi cục THADS huyện, UBMTTQ huyện thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri... Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, yếu kém cần ra sức khắc phục. Đồng thời quyết định nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự năm 2018.

Đồng chí Nhữ Văn Quảng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban VH - XH HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng  đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Báo cáo của UBND huyện đánh giá: năm 2017, Tổng giá trị sản xuất ước đạt 740,44 tỷ đồng, đạt 111,8% kế hoạch. Trong đó: Ngành Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản ước đạt 386,49 tỷ đồng, chiếm 52,2%; Công nghiệp  - Xây dựng ước đạt 179,76 tỷ đồng, chiếm 24,3%; Dịch vụ ước đạt 174,18 tỷ đồng chiếm 23,5%. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 28.855,3 tấn; Chăn nuôi duy trì đàn gia súc, gia cầm ước đạt trên 62.957 con; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 4,648 tỷ đồng đạt 82,85% kế hoạch giao. Các mặt văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện… Báo cáo cũng chỉ rõ: Năm 2017, một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa quyết liệt. Việc chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư một số dự án tuy có cố gắng nhưng tiến độ thực hiện chậm. Việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất còn hạn chế, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm 63,71%. Hoạt động di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tình hình buôn bán sử dụng ma túy, vượt biên trái phép diễn biến phức tạp; ý thức vươn lên thoát nghèo của nhân dân còn hạn chế, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước…

Với tinh thần dân chủ, khách quan, HĐND huyện đã biểu quyết, thông qua 07 Nghị quyết trên các lĩnh vực làm cơ sở để UBND huyện triển khai thực hiện trong năm 2018. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Quốc Văn

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban Pháp chế HĐND thị xã Mường Lay giám sát chuyên đề
Thường trực HĐND thị xã Mường Lay họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XIV
Giám sát công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân
Ban Kinh tế - Xã hội họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa tổ chức thành công kỳ họp thứ tư
Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Mường Lay ký kết Quy chế phối hợp công tác
Ban pháp chế HĐND thị xã Mường Lay: Giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã
thị xã Mường Lay: Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng cụm thi đua vùng thấp năm 2016
HĐND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề)
HĐND huyện Mường Chà tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XX