Hoạt động của HĐND tỉnh  

Bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV

Cập nhật ngày 14/07/2017

(Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV của đồng chí Lò Văn Muôn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)


Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Kính thưa đồng chí Trần Văn Sơn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thưa các vị đại biểu khách mời và toàn thể các đồng chí dự kỳ họp.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, sự tham gia tích cực của đại biểu HĐND, tinh thần làm việc trách nhiệm của các Ban HĐND, sự chuẩn bị nghiêm túc của UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Điện Biên đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, cùng với việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, thông qua nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; tiến hành hoạt động giám sát và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. HĐND đã được nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH TƯ đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng chí đã khái quát những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, cũng như các nội dung quan trọng của kỳ họp. Đồng thời, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khắc phục khó khăn, hạn chế, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án trọng điểm. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, phát huy vai trò, trách nhiệm trong quyết định, giám sát và tiếp xúc cử tri ... HĐND tỉnh quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí vào những hoạt động ngay tại kỳ họp và trong thời gian tới. HĐND tỉnh đã Nghe bài phát biểu quan trọng của đồng chí |Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí đã thông tin thêm tình hình mọi mặt, kinh tế -  xã hội, quốc phòng an ninh và những quyết tâm của UBND trong quản lý điều hành thời gian tới; nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo khái quát kết quả kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; UBMTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Về kinh tế - xã hội và ngân sách, HĐND đã thảo luận, phân tích sâu sắc toàn diện các lĩnh vực và thống nhất nhận định: dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Tỉnh ủy; sự giám sát của HĐND; sự quản lý, điều hành của UBND; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân và doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 15 chỉ tiêu đạt trên 50% so với kế hoạch giao cả năm, 12 chỉ tiêu đạt dưới 50% nhưng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, sự nghiệp giáo dục, y tế được tỉnh tiếp tục được cải thiện, công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm; quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm, một số chỉ tiêu trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đạt dưới 50% so với kế hoạch giao trong năm. Việc huy động vốn đầu tư còn gặp khó khăn; hiệu quả đầu tư và sản xuất, kinh doanh chưa cao. Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, nhất là các chương trình MTQG và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo so với tiến độ đề ra. Thời tiết có nhiều diễn biến bất thường đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết triệt để; công tác xét xử, thi hành án dân sự vẫn còn sai sót ở một số vụ án.

Về tổng hợp ý kiến cử tri và hoạt động giám sát, HĐND đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4. Tiến hành giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay”. Qua giám sát cho thấy, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, đáp ứng ngày càng tốt trong quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu phát triển nông, lâm nghiệp, hình thành những vùng kinh tế .., tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý bảo vệ rừng, quản lý, sử dụng đất đai vẫn còn diễn ra. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và biện pháp khắc phục, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về vấn đề này nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian tới.

Kỳ họp này, HĐND đã chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh và 6 thành viên UBND là Giám đốc các Sở, ngành về 17 vấn đề. Các vấn đề được đưa ra chất vấn đều quan trọng, nổi cộm, được cử tri, dư luận quan tâm. Các đại biểu đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn rõ ràng. Các thành viên UBND, Chánh án TAND tỉnh nắm chắc vấn đề chất vấn, bám sát chức năng, nhiệm vụ, trả lời thẳng thắn, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp để khắc phục hạn chế, tuy nhiên cũng còn một số nội dung trả lời chưa thực sự đầy ddue, tính thuyết phục chưa cao. HĐND tỉnh yêu cầu UBND, Chánh án TAND, các Sở, ngành tổ chức thực hiện tốt những lời hứa, các giải pháp đã nêu; các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện lời hứa.

Về quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết về việc thông qua dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2035; Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017. Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy; khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh; chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh; mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS; định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí; nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2017.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh đối với Ông Phạm Đình Quế, Giám đốc Sở Tư pháp; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Lò Văn Thoạn, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nghỉ hưu theo chế độ.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 5 là kỳ họp sôi động, có chất lượng, giải quyết được khối lượng lớn công việc, nhiều nội dung quan trọng. Chương trình được sắp xếp hợp lý; nội dung thảo luận tập trung, đi thẳng vào vấn đề. Không khí thảo luận thẳng thắn, dân chủ, xây dựng, có trao đổi, tranh luận, qua đó tạo được sự thống nhất khi biểu quyết thông qua công tác tổ chức kỳ họp tiếp tục được đổi mới. Kết quả kỳ họp, giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp của HĐND thời gian tới.

Để phát huy những kết quả của kỳ họp, đề nghị: UBND, TAND, VKSNS, UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đại biểu HĐND sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri; giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin cảm ơn các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh tham dự kỳ họp đầy đủ và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của HĐND; cám ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; HĐND tỉnh ghi nhận và cảm ơn những hoạt động tích cực, hiệu quả của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi tuyên bố Bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV. Xin kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

BBT

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV: Tổ chức kỳ họp thứ 5
Sôi nổi phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh
Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn dự Hội thảo do Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tổ chức tại tỉnh Sơn La
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 6
Đề nghị giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân
Sơ kết 10 năm thực hiện chế độ giao ban trên biên giới hướng Tây tỉnh Điện Biên
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Công ty cổ phần cao su Điện Biên tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh đến thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ