Danh sách Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV  

ĐẠI BIỂU CHANG THỊ DUNG

Cập nhật ngày 19/07/2016

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV


Họ tên: Chang Thị Dung

Ngày, tháng năm sinh: 27/4/1991

Giới tính: Nữ

Quê quán:  Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Dân tộc: Hà Nhì

Tôn giáo: Không

Chức vụ: Công chức Địa chính - Nông nghiệp xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Uỷ ban nhân dân xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Ngày vào Đảng (nếu có): Không

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tây Bắc, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

Học hàm, học vị: Không

Trình độ  lý luận chính trị: Không

Là Đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

Nơi ứng cử: huyện Mường Nhé

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
ĐẠI BIỂU ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
ĐẠI BIỂU CHỬ THỊ HẢI
ĐẠI BIỂU LÒ THỊ HIỀN
ĐẠI BIỂU GIÀNG THỊ HOA
ĐẠI BIỂU NGUYỄN VĂN HƯNG
ĐẠI BIỂU VI THI HƯƠNG
ĐẠI BIỂU LÊ TRỌNG KHÔI
ĐẠI BIỂU PHẠM MẠNH KIÊN
ĐẠI BIỂU GIÀNG TRÙNG LẦU
ĐẠI BIỂU VỪ THỊ LIÊN