Hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội  

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Cập nhật ngày 21/10/2021

HĐND - Chiều 20/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.


Đoàn ĐQBH tỉnh Điện Biên thuộc Tổ đại biểu số 22, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Tham gia phát biểu ý kiến vào hai Dự án Luật, các vị ĐBQH trong Đoàn đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung và nhất trí cao việc trình Quốc hội xem xét, thông qua hai Dự án Luật theo quy trình rút gọn (thông qua tại một kỳ họp) để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn khách quan hiện nay và tuân thủ các cam kết trong Hiệp định CPTPP mà Việt Nam là thành viên.

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, đại biểu Nguyễn Văn Thắng và đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị cân nhắc việc mở rộng thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý bởi Hiệp định CPTPP chỉ đặt ra yêu cầu bỏ quy định khởi tố theo yêu cầu của bị hại đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Các đại biểu cho rằng chỉ nên sửa đổi, bổ sung những quy định để đảm bảo thực hiện các cam kết trong hiệp định CPTPP đối với Việt Nam; giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn do thiên tai, dịch bệnh gây ra; Giao thêm trách nhiệm cho Công an xã (khi đã kiện toàn tổ chức là lực lượng công an chính quy) theo lý do về sự cần thiết phải ban hành luật mà Tờ trình của Chính phủ đã nêu.

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia và sửa đổi 3 nội dung lớn: Một là, bổ sung quy định về việc giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ ngành và địa phương trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP); Hai là, bổ sung quy định về việc định kỳ 5 năm rà soát về việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội; Ba là, sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền công bố thông tin của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh. Các đại biểu nhất trí cao với các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung lần này nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác, thông tin thống kê trong thời gian qua, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Tin, ảnh: Mai Hồng

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững
Công bố, trao nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Điện Biên
Đoàn ĐBQH tỉnh họp bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia
Thi hành các bản án về hành chính chưa được thực hiện nghiêm trong thực tiễn
Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam