Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh  

TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐIỆN BIÊN: 8 ĐẠI BIỂU

Cập nhật ngày 11/07/2021


TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐIỆN BIÊN: 8 ĐẠI BIỂU

 

1. Bà Cao Thị Tuyết Lan

Tổ trưởng

2. Bà Lý Thị Phương Diện

Tổ phó

3. Ông Mùa A Sơn

 

4. Ông Lê Trọng Khôi

 

5. Bà Lò Thị Luyến

 

6. Ông Giàng Páo Sính

 

7. Bà Mùa Thị Dính

 

8. Bà Cà Thị Xuyến

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG: 6 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG ẢNG: 4 ĐẠI BIỂU
TÔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG NHÉ: 4 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN NẬM PỒ: 5 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TỦA CHÙA: 05 ĐẠI BIỂU
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TUẦN GIÁO: 7 ĐẠI BIỂU