Hoạt động tiếp xúc cử tri  

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi tiếp xúc cử tri xã Mường Nhà, huyện Điện Biên

Cập nhật ngày 27/11/2020

HĐND - Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng ngày 23/11, đại biểu Lê Trọng Khôi - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu ứng cử tại huyện Điện Biên (nhóm số 2) đã tiếp xúc với hơn 80 cử tri của các bản trên địa bàn xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.


Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Trọng Khôi đã thông báo tới cử tri một số kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, kỳ họp đã miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020; thông báo đến cử tri kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14. Tham vấn ý kiến cử tri về những nội dung dự kiến sẽ trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh như: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016- 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Điện Biên; Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Giao chỉ tiêu biên chế công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên năm 2021...

Cử tri xã Mường Nhà bảy tỏ niềm tin vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh; đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan tới vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện như: đề nghị các cấp có thẩm quyền ưu tiên, bố trí nguồn vốn làm đường nội bản; kiên cố hóa kênh, mương; làm nhà văn hóa bản; hỗ trợ cây con giống; quy hoạch đất lâm nghiệp; đảm bảo đất sản xuất cho nhân dân. Đặc biệt là giải pháp hạn chế tình trạng doanh nghiệp khai thác đá, nghiền bụi đá trên địa bàn xã làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chia sẻ, động viên nhân dân cố gắng khắc phục khó khăn trong sản xuất, nêu cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ, giữ nguyên hiện trạng các loại rừng; tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng. Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được đại diện lãnh đạo UBND huyện, xã tiếp thu, trả lời. Các ý kiến còn lại các đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình, làm rõ và tiếp thu, tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nguyễn Dung

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 tại huyện Mường Ảng và Thị xã Mường Lay
Cử tri bản Pu Cai nhiều năm chưa có điện lưới quốc gia, cử tri kiến nghị sớm được quan tâm đầu tư
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ đại Biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tủa Chùa
Cử tri xã Huổi Lèng đề nghị tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 tại huyện Điện Biên
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Mường Lay
Cử tri xã Noong Luống đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020
Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi tiếp xúc cử tri xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên
HĐND thị xã Mường Lay tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XIV