Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

HĐND huyện Mường Chà: Ông Nguyễn Minh Phú - Bí thư Huyện ủy Mường Chà được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật ngày 27/10/2020 07:46:04 AM - Lượt xem: 32

HĐND - Ngày 26/10/2020, Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm giải quyết công việc phát sinh đột xuất giữa hai kỳ họp thường lệ; kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Hà Quốc Thịnh - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh.


Ông Từ Bá Minh - Chủ tịch HĐND huyện khóa XX - phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét các nội dung gồm: kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; xem xét việc giao cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện; miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Bầu bổ sung các chức danh: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là: 1.727.839 triệu đồng, thực hiện 199 dự án đầu tư (chuyển tiếp: 24 dự án; khởi công mới: 175 dự án); dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 là 233.014 triệu đồng, thực hiện 81 dự án đầu tư (chuyển tiếp: 23 dự án; khởi công mới: 58 dự án).

HĐND huyện thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Từ Bá Minh do được nghỉ chế độ hưu trí; miến nhiệm Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Minh Phú do đã được bầu làm Bí thư Huyện ủy Mường Chà khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; miến nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Đinh Xuân Tiến do đã nghỉ chế độ hưu trí. Bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Phú - Bí thư Huyện ủy Mường Chà giữ chức Chủ tịch HĐND huyện, bầu bổ sung ông Trang A Lử - Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện Mường Chà khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; biểu quyết thông qua các nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Mường Chà khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu dự kỳ họp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Tại kỳ họp, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã kêu gọi các vị đại biểu dự họp quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ với tổng số tiền gần 20 triệu đồng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Nguyễn Minh Phú - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện tin tưởng, tín nhiệm trên cương vị mới đồng chí nguyện đem hết khả năng, tâm huyết cùng với Hội đồng nhân dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện sớm triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện tăng cường công tác giám sát, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc, yêu cầu UBND huyện có biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm và cả giai đoạn.

Tin, ảnh: Huyền Trần

 

 


Tin liên quan
Ban Pháp chế HĐND thị xã Mường Lay giám sát công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn
Thường trực HĐND huyện Mường Chà họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý III/2020
Ban Pháp chế HĐND huyện Mường Chà giám sát tình hình thi hành pháp luật về chứng thực và quản lý hộ tịch
HĐND TP. Điện Biên Phủ: Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường)
HĐND huyện Mường Chà giám sát chuyên đề về việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện từ năm 2018 - 2020
Thị xã Mường Lay: Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
TP. Điện Biên Phủ: Kỳ họp thứ 13, HĐND TP thành công tốt đẹp
Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 12
HĐND huyện Nậm Pồ khai mạc kỳ họp thứ 14, HDNĐ huyện Khóa II, Nhiệm kỳ 2016 - 2021