Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

HĐND huyện Mường Chà giám sát chuyên đề về việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện từ năm 2018 - 2020

Cập nhật ngày 03/08/2020

HĐND - Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề về "Việc quản lý, khai thác khoáng sản (làm vật liệu xây dựng) trên địa bàn huyện Mường Chà từ năm 2018 - 2020”.


Qua giám sát, HĐND huyện thấy: Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản đã được UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Theo quy hoạch tại Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh, trên địa bàn huyện có 28 điểm mỏ khoáng sản phân bố ở hầu hết các xã, thị trấn. Trong đó, có một số khoáng sản có giá trị như: vàng, đồng, pyrit, đá granit... nằm ở các xã: Mường Mươn, Pa Ham, Hừa Ngài, Sá Tổng; đá vôi, cát, đất làm vật liệu xây dựng thông thường tập trung chủ yếu ở thị trấn Mường Chà và các xã Na Sang, Hừa Ngài, Pa Ham, Sá Tổng.

Từ năm 2018 đến tháng 6/2020, trên địa bàn huyện có 03 điểm mỏ và 02 điểm khai thác tận thu cát hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được UBND tỉnh cấp phép khai thác.

Các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản đã cơ bản chấp hành đúng các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, từ khâu xin phép thăm dò khoáng sản, lập dự án đầu tư trình phê duyệt, lập thiết kế cơ sở, thiết kế khai thác mỏ, sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, xử lý tiếng ồn...; ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác vật liệu xây dựng; hằng năm có báo cáo kết quả khai thác tài nguyên khoáng sản với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước: nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế và lệ phí theo đúng quy định (thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế đầy đủ, kịp thời). Giai đoạn từ năm 2018 đến tháng 2/2020, tổng số thuế, phí thu từ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện là: 1.870 triệu đồng. Trong đó: Thuế tài nguyên: 1.339 triệu đồng; Phí bảo vệ môi trường: 412 triệu đồng; Cấp quyền khai thác khoáng sản: 119 triệu đồng.

Mỏ khai thác đá thuộc khối 1, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà. Ảnh: Phạm Quang

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện đã tạo nguồn nguyên liệu đáp ứng nhu cầu xây dựng của Nhân dân, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản chưa được kịp thời; các cơ quan chuyên môn chưa chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý khai thác, chưa chặt chẽ, đồng bộ; công tác kiểm tra chưa được thường xuyên; việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản, thực hiện nghĩa vụ tài chính, bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp chưa nghiêm túc.

Qua giám sát, Hội đồng nhân dân huyện đã kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh 02 ý kiến và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tập trung khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản nhằm làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện./.

Trần Huyền – Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện Mường Chà

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thị xã Mường Lay: Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
TP. Điện Biên Phủ: Kỳ họp thứ 13, HĐND TP thành công tốt đẹp
Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 12
HĐND huyện Nậm Pồ khai mạc kỳ họp thứ 14, HDNĐ huyện Khóa II, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Phường Tân Thanh: Kỳ họp thứ 10, HĐND phường khóa IV
Cử tri phường Tân Thanh đề nghị cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch và quản lý đô thị
Ra mắt Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Mường Chà
HĐND thị xã Mường Lay: Giám sát chuyên đề Công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã
Phường Tân Thanh TP. Điện Biên Phủ: Hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ban HĐND Phường đạt được nhiều kết quả tích cực
HĐND huyện Mường Chà bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện