Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 12

Cập nhật ngày 23/07/2020

HĐND - Từ ngày 21-22/7, Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 12.


Ông Từ Bá Minh, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Chà phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; thảo luận quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; xem xét công nhận Thị trấn Mường Chà đạt đô thị loại V; Tờ trình đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Huổi Mí và xã Nậm Nèn, giữa xã Huổi Lèng và xã Hừa Ngài; kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Mường Chà từ năm 2018 - 2020; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Tờ trình về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND huyện về chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Nghe thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, đề xuất kiến nghị với HĐND, UBND huyện. Xem xét các báo cáo: phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ cáo; báo cáo của các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và công tác nhân sự.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù có những khó khăn nhất định, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 với thời gian cách ly xã hội dài ... song UBND huyện đã tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đạt được một số kết quả đáng phấn khởi như: làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh Covid - 19, do đó trên địa bàn huyện chưa có ca nhiễm bệnh; sản xuất nông lâm nghiệp, giáo dục & đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra một số chỉ tiêu đạt thấp như: thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.810 triệu đồng, đạt 40% dự toán; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 25,38% kế hoạch; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 38,9% kế hoạch; một số chương trình dự án còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ thực hiện; Có nguồn vốn giải ngân ở mức thấp (nguồn vốn theo Quyết định số: 275/QĐ-TTg giải ngân đạt 9,26%; vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg chưa thực hiện giải ngân). 

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết. Trong đó có 02 nghị quyết về công tác nhân sự (Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân và Nghị quyết bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà, nhiệm kỳ 2016 - 2021). Năm 2021, Hội đồng nhân dân giám sát 02 chuyên đề gồm: (1) Việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mường Chà; (2) Việc thực hiện Nghị quyết số 57/NQ - HĐND ngày 22/3/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua đề án phát triển kinh tế tập thể huyện Mường Chà giai đoạn 2016 - 2020.

Bế mạc kỳ họp, Ông Từ Bá Minh - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan đơn vị; chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đồng thời đề nghị: UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, cơ sở làm rõ trách nhiệm của mình, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xác định những giải pháp thiết thực cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020./.

Tin, ảnh: Trần Thị Huyền – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
HĐND huyện Nậm Pồ khai mạc kỳ họp thứ 14, HDNĐ huyện Khóa II, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Phường Tân Thanh: Kỳ họp thứ 10, HĐND phường khóa IV
Cử tri phường Tân Thanh đề nghị cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch và quản lý đô thị
Ra mắt Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Mường Chà
HĐND thị xã Mường Lay: Giám sát chuyên đề Công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã
Phường Tân Thanh TP. Điện Biên Phủ: Hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ban HĐND Phường đạt được nhiều kết quả tích cực
HĐND huyện Mường Chà bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện
Ra mắt Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Chà
Năm 2020 huyện Mường Chà phấn đấu đạt 21.825,97 tấn lương thực có hạt
HĐND Thành phố Điện Biên Phủ: Giao ban Thường trực HĐND 2 cấp, quý IV/2019