Hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội  

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: ĐBQH tỉnh tham gia vào dự thảo Luật an ninh mạng

Cập nhật ngày 29/05/2018

CTTĐT - Sáng ngày 29/5 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật an ninh mạng. Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Trần Thị Dung (ĐBQH tỉnh Điện Biên) đã phát biểu tham gia về nội dung này.


Dự thảo Luật an ninh mạng được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý. Dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 gồm 7 chương, 47 điều.

Phát biểu thảo luận Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật cho rằng dự thảo luật chưa phân định rạch ròi giữa hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia theo Luật an toàn thông tin mạng (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); không cần giao cho Chính phủ quy định chi tiết về xử lý vi phạm hành chính về an ninh mạng, vì Luật xử lý vi phạm hành chính đã quy định mức phạt tiền tối đa đối với các lĩnh vực chưa được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính thì do Chính phủ quy định, sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; còn nhiều điều khoản quy định “thực hiện theo quy định của pháp luật” nhưng chưa rõ nội dung của luật dẫn chiếu.

Đồng thời, Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật đề nghị: không nên quy định giáo dục an ninh mạng là môn học chính khóa vì có thể gây khó khăn cho chủ trương giảm tải chương trình học phổ thông hiện nay; quy định rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quyết định và trình tự, thủ tục huy động nhân lực bảo vệ an ninh mạng và việc bồi thường thiệt hại đối với đối tượng được huy động; quy định phù hợp, tránh trùng lắp về nội dung kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; quy định rõ hành vi bị nghiêm cấm và phải phù hợp với quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân; hạn chế các điều khoản dẫn chiếu các quy định của pháp luật…

Hoa Huyền

 

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Đề nghị sớm bố trí đủ vốn Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: ĐBQH tỉnh thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch và dự thảo Luật Trồng trọt
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH
Đại biểu Quốc hội Mùa A Vảng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại hội trường
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung phát biểu ý kiến tham gia việc điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
Đại biểu Sùng A Hồng phát biểu ý kiến tham gia về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước
Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận ở tổ
Kỳ họp thứ 3 của QH tiếp tục có những đổi mới, cải tiến quan trọng
Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH
Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng và dự thảo Luật thủy sản