Hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội  

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận ở tổ

Cập nhật ngày 25/10/2017

CTTDT - Ngày 24/10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020. Tổ thảo luận số 14 gồm các Đoàn: Điện Biên, Sóc Trăng, Quảng Bình, Đắc Nông. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên làm Tổ trưởng và chủ trì buổi thảo luận.


Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi thảo luận

Tham gia phát biểu tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và sự điều hành của Chính phủ trong thời gian vừa qua. Đồng thời, để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần tập trung thực hiện giải pháp về 3 khâu đột phá đã nêu trong báo cáo, đặc biệt là đột pháp về thể chế; có giải pháp để khắc phục những bất cập, hạn chế trong các dự án BOT. Ban hành quy định về việc điều chỉnh thời gian thu phí và mức thu theo mức độ phát triển để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân; Về vấn đề nợ công, đối với những khoản, khu vực trả nợ đúng hạn cần tiếp tục và khuyến khích cho vay, hạn chế cho vay ở những khu vực gặp khó khăn trong vấn đề trả nợ.

Về chính sách bảo vệ và phát triển rừng, các đại biểu đánh giá, một số chính sách hiện nay chưa phù hợp, hiệu quả chưa cao, người dân chưa mặn mà, chưa đảm bảo để người dân sống được từ rừng. Thời gian vừa qua, tình hình thiên tai, bão lũ, sạt lở đất diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, nguyên nhân một phần là do tình trạng phá rừng. Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt hơn để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng như: Sửa đổi những bất cập, hạn chế, thiếu sót trong hành lang pháp lý về bảo vệ và phát triển rừng; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương nơi có rừng nếu để xảy ra sai phạm; quan tâm, có chính sách thích đáng đối với việc khoanh nuôi và bảo vệ rừng.

Các đại biểu đề nghị, Chính phủ tiến hành tổng kết, đánh giá để đưa ra giải pháp giải quyết vấn về tranh chấp đất đai theo Chỉ thị 364; giải quyết vấn đề di cư tự do; đánh giá, rà soát và bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã được ban hành nhưng chưa được bố trí vốn như Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số; Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương nói chung cần có trách nhiệm với những tỉnh biên giới, khó khăn vì những tỉnh này đang thực hiện nhiệm vụ vô cùng quan trọng là quản lý bảo vệ biên giới Quốc gia, bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, hạ tầng của các tỉnh biên giới kém phát triển, giao thông đi lại vô cùng khó khăn, không thể thu hút được các nhà đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm bố trí vốn để các tỉnh miền núi, vùng khó khăn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới…

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành rà soát, sửa đổi các luật, văn bản dưới luật chưa phù hợp, gây khó khăn trong quá trình thực hiện như quy định về thủ tục đầu tư, về việc thỏa thuận nguồn vốn đầu tư giữa các địa phương với các bộ, ngành…

Mai Hồng

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Kỳ họp thứ 3 của QH tiếp tục có những đổi mới, cải tiến quan trọng
Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH
Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng và dự thảo Luật thủy sản
Quốc hội thảo luận ở tổ về Luật quản lý nợ công (sửa đổi) và Luật tố cáo (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016
Quốc hội thảo luận về Dự kiến chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2018 và Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.
Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến vào dự án Luật quy hoạch
Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến về dự án Luật
Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội