Hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội  

Đại biểu Quốc hội Mùa A Vảng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại hội trường

Cập nhật ngày 26/11/2017
Đại biểu Mùa A Vảng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên, phát biểu ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật An ninh mạng

CTTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV. Sáng 23/11/2017, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo luật an ninh mạng.


Tham gia phát biểu ý kiến về dự thảo luật an ninh mạng tại hội trường, đại biểu Mùa A Vảng bày tỏ đồng tình về việc Quốc hội ban hành luật an ninh mạng nhằm góp phần quản lý hoạt động không gian mạng. Đồng thời cho rằng, dự thảo luật cần xem xét bổ sung thêm nội dung "Lợi dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để gây phương hại đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và quyền hợp pháp của công dân”; quy định điều chỉnh những thông tin trên không gian mạng có nguy cơ gây hậu quả đến an ninh kinh tế; đề nghị bỏ quy định doanh nghiệp “xử lý các hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật; bổ sung quy định trách nhiệm của Quốc hội, Hội dồng nhân dân các cấp trong việc giám sát việc thi hành luật; quy định rõ trách nhiệm diễn tập phòng chống chiến tranh mạng. Bên cạnh đó, đại biểu Vảng đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ thuật lập pháp và những nội dung chồng chéo trong Dự thảo Luật.

Dự thảo luật an ninh mạng được trình Quốc hội lần đầu, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV./.

Mai Hồng

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung phát biểu ý kiến tham gia việc điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
Đại biểu Sùng A Hồng phát biểu ý kiến tham gia về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước
Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận ở tổ
Kỳ họp thứ 3 của QH tiếp tục có những đổi mới, cải tiến quan trọng
Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH
Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng và dự thảo Luật thủy sản
Quốc hội thảo luận ở tổ về Luật quản lý nợ công (sửa đổi) và Luật tố cáo (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016
Quốc hội thảo luận về Dự kiến chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2018 và Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.
Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến vào dự án Luật quy hoạch