Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Mường Lay ký kết Quy chế phối hợp công tác

Cập nhật ngày 19/06/2017

Ngày 16/6/2017, Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác. Dự lễ ký kết có các đồng chí trong Thường trực thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã; lãnh đạo các Ban của HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của thị xã.


Đại diện Thường trực HĐND thị xã và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã ký quy chế phối hợp công tác

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Kiên - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã trình bày sự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã. Theo đó, Quy chế gồm 3 Chương, 11 Điều, quy định chi tiết về mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong công tác vận động nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Ủy ban MTTQ thị xã; công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, chế độ họp, giao ban, thông tin, báo cáo…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Duy Luân, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực thị ủy đề nghị: Trong thời gian tới, Thường trực 2 bên cần tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp, hàng năm có chương trình phối hợp, biện pháp cụ thể kiểm tra việc thực hiện quy chế và tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra./.

Trần Nụ

 

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Ban pháp chế HĐND thị xã Mường Lay: Giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã
thị xã Mường Lay: Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng cụm thi đua vùng thấp năm 2016
HĐND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề)
HĐND huyện Mường Chà tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XX
HĐND huyện Nậm Pồ khóa II tổ chức kỳ họp thứ 3
HĐND Thị xã Mường Lay khai mạc kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức kỳ họp thứ hai
Huyện Điện Biên Đông tích cực triển khai công tác bầu cử
HĐND - UBND huyện Tủa Chùa tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016
Huyện Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Chà, Tủa Chùa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2