Hoạt động của HĐND các huyện - xã  

Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa tổ chức thành công kỳ họp thứ tư

Cập nhật ngày 19/07/2017

CTTĐT - Trong 2 ngày 17-18/7, Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ tư.


Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung xem xét các Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Báo cáo phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4; các Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri. Các Báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các Ban Hội đồng nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2017 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo về kết quả giám sát năm 2017. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng  các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều đạt khá và tăng so với cùng kỳ năm 2016. Các chính sách an sinh xã hội, chương trình, mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được triển khai kịp thời, đời sống của nhân dân về tinh thần và vật chất được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Hoạt động của chính quyền các cấp từng bước nâng lên cả về chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nhân dân huyện cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế; đồng thời đề ra các nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 mà Nghị quyết đã đề ra.

Kỳ họp đã thảo luận dân chủ, đúng luật xem xét, thông qua 06 nghị quyết: phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng –an ninh 6 tháng cuối năm 2017; về phê  chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; về Điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2017; về kết quả giám sát năm 2017; về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018; về Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2018.

Đào Hồng Lĩnh - HĐND huyện Tủa Chùa.

 
    Print

[ ]

Tin liên quan
Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Mường Lay ký kết Quy chế phối hợp công tác
Ban pháp chế HĐND thị xã Mường Lay: Giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã
thị xã Mường Lay: Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng cụm thi đua vùng thấp năm 2016
HĐND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề)
HĐND huyện Mường Chà tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XX
HĐND huyện Nậm Pồ khóa II tổ chức kỳ họp thứ 3
HĐND Thị xã Mường Lay khai mạc kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức kỳ họp thứ hai
Huyện Điện Biên Đông tích cực triển khai công tác bầu cử
HĐND - UBND huyện Tủa Chùa tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016